Dungeon Master Nexus
ダンジョン・マスター ネクサス

1998.03.26 Victor Interactive Software


ORIGINAL GAME DESIGN
SOFTWARE HEAVEN, INC./FTL GAMES.

STORY
YU KIRA

MONSTER DESIGN
RYUKOW MASUO (LUDENS)
YOSHIYUKI OZAKI

PROGRAM
YOSHIAKI IWASAWA

ALCHEMIST
TERUHITO YAMAKI

ART
MASARU YOKOURA
KENJI KAWASHIMA
YOSHIYUKI OZAKI

ADDITIONAL ART
NORIYUKI ISE (A wave, Inc.)
SATORU HONDA

MOVIE
LUDENS
CG & SYSTEM CREATION

SOUND&COMPOSE
TSUKAWA TAWADA

VOICE ALENTS
YOUSUKE AKIMOTO (EZAKI PRODUCTION)
TOMOHIRO TSUBOI (EZAKI PRODUCTION)

MOTION DESIGN
HIDEKI KUBO
DAISUKE FUKUDA (WINDS)
TOORU SASAKI (WINDS)

MAP DESIGN
KAZUYA TOMINAGA

TRAP IDEA
TADASHI SUZUKI
SATOSHI NISHINO

TRAP IDEA
SHINYA SATOU
YASUKO HIRATSUKA
TAKAHIRO UMEKI
TOSHIHIRO WAKIMOTO

TEST PLAY
RYOUSHU FUNAOKA
HISASHI URANO
TATSUYA MATSUDA
POLE TO WIN

PACKAGE ILLUSTRATION
RYUKOW MASUO (LUDENS)

PACKAGE&MANUAL
TAKASHI KIMURA
KUNIO KYOYA
COMIX BRAND

THANKS TO
WAYNE HOLDER (FTL)
DOUG BELL (FTL)
JAN PUTNAM (FTL)

THANKS TO
YOSHITADA IWASA
TOSHIYUKI NAGAI
SHINICHIRO SATO (T's MUSIC)
SHINJI YOSHIKAWA (T's MUSIC)

DIRECTOR
HISAKI YOKOI

ASSISTANT DIRECTOR
KAZUYA TOMINAGA

PRODUCER
YOSHIAKI IWASAWA

EXECUTIVE PRODUCER
HARUNOBU KOMORI

Victor Interactive Software Inc.


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1998 Victor Interactive Software / Software Heaven / FTL Games