Fighting Vipers
ファイティングバイパーズ

1996.08.30 SEGA Enterprises


SATURN FIGHTING VIPERS
STAFF

DIRECTOR
HIROSHI KATAOKA

CHIEF PROGRAMMERS
TETSUYA SUGIMOTO
HIDEYA SHIBAZAKI

PROGRAMMERS
MASATOSHI SHIBATA
ARATA HANASHIMA
MASARU NAKAMURA
SUSUMU MORII
SHINJI OHSHIMA
YUTAKA ITO

CHIEF GRAPHIC DESIGNER
YOJI KATO

CHARACTER DESIGNERS
MANABU SATO
KENTAROW NISHIMURA
KAORU NAGAHAMA

MOVIE STAFF
MASAHIRO SUGIYAMA
SHIN KATAOKA
WATARU KAWASHIMA

ASSISTANT GRAPHIC DESIGNERS
TAKAKO KAWAGUCHI
KAZUFUMI OHASHI
KAZNORI O

MUSIC
DAVID LEYTZE

SOUND DESIGNERS
MAKITO NOMIYA
TETSUYA KAWAUCHI

JACKET DESIGNER
AKIRA YAMANAKA

PUBLICITY by
FUMIO KUROKAWA
KANAE TOMIKAWA

EXHIBITION PLAYER
MOTOKI SHINOHARA (BUNBUNMARU)
HISASHI OBARA (IKEBUKURO RAXEL)
KOUICHI HIRANE (DAIKUMACHI-DARK-HONEY)

GUEST VOICE ACTOR
HIDEKI KURODA (PEPSIMAN)

SPECIAL THANKS
DAICHI KATAGIRI
ARCADE "FIGHTING VIPERS" TEAM
and
ALL STAFF of AM R&D #2

PRODUCER
YU SUZUKI

PRESENTED by
SEGA ENTERPRISES,LTD.


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 SEGA Enterprises