Fishing Koushien
フィッシング甲子園

1996.03.15 King Records


FISHING KOSHIEN STAFF

EXECUTIVE PRODUCER
FUJIO SAKAI

DIRECTOR
SUSUMU ALEX HAYASHI

KING RECORD CO.,LTD.


GAME DESIGN
YUJI NAGASAKI
POO
MINORU AOKI
HIROYUKI TANAKA

PROGRAMMING
GYOPIN
MAMORU WATANABE
KAZUNORI SASAKI
TOHRU SEKIMORI

GRAPHICS
POO
SHIGERU TODA
NAOFUMI NAKAMOTO
TERUYASU MITA
HIROMI TAKAGI
NORIYUKI AMAMIYA
CHIKARA TAKAYANAGI
YUKIKO HIROSUE
SATOKO TAKEUCHI

SOUND COMPOSE
HIKOSHI HASHIMOTO


DAIWA SEIKO,INC.

TV OSAKA,INC.

FISHING ADVISER
TOHRU NISHIYAMA
TAKAHIRO OHTSUKA
SEIKAI MURAKOSHI


JAL 日本航空
hotel nikko saipan
WOOD'S OFFICE

CYBERSOUND

A wave, INC.

KING RECORDS


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 King Records / A-Wave / Daiwa / TV Osaka