Formula Grand Prix: Team Unei Simulation
フォーミュラグランプリ チーム運営シミュレーション

1997.11.13 Coconuts Japan


Formula Grand Prix
STAFF

Director & Re Game Design
Kotaro Iizuka

CG Director
Taku Kono

CG Design
Hiroo Kihara

Music Composer
Yasushi Matsuki

Program
Toshiaki Sato

Manual Design
Kaoru Sakamoto
Hiroko Watanabe

Original Game Design
Koji Higuchi &
TOMCAT SYSTEM

Special Thanks to
Masayoshi Suto
Masayuki Kinoshita

Producer
Masao Doi
Takayuki Yasutomi

Exective Producer
Ryozo Gohara


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 Coconuts Japan