Galaxy Fight -Universal Warriors-
ギャラクシーファイト ユニバーサル・ウォリアーズ

1995.11.22 Sunsoft


STAFF

GALAXY PROGRAMMER

YUICHI UEDA
SHIGETAKA UNABA

GRAPHIC DESIGNER

TOSHIHIKO NARITA
MURAKITI
ATSUKI MATSUI

KOUKI KITA
MASASHI KAZIKAWA
YASUHIDE MAEDA

NOBUHIDE SUZUKI
KAZUHIRO WATABE

EIJI KOYAMA
RYUICHI KUNISUE
TAKESHI GOYA
DAISUKE FUKUDA

TOOL PROGRAMMER

HIROKATSU FUJII

SOUND PROGRAMMER

KAZUO NII
NORIAKI URATA

MUSIC COMPOSER

MASATO ARAIKAWA
TAKAYUKI SASAKI

MUSICIANS

JUN KOJIME
MASATO ARAIKAWA

MUSIC COORDINATOR

ATSUSHI MAHIRO
SHOJI YOGO

VOICE ACTOR

KAZUNORI HOTTA
TAKAKAZU TUKAMOTO
SHINSUKE AOKI
NAOTO SUGISAKA

CHIAKI KATO
TAJURO
JOHN GIBSON

SPECIAL THANKS

AKIHIRO ASADA
KAZUYUKI WATANABE
KAZUYO UMEMURA

NAOMI SAKAKGUCHI
HIROSHI ITO
MEGUMI MASUKO

SNK STAFF

DIRECTOR

YUICHI UEDA

PRESENTED BY

SUNSOFT


SEGA SATURN
VERSION STAFF

PROGRAMMER

MICHIO OKASAKA

GRAPHIC DESIGNER

SHIGEYUKI ASA
TAKAHIRO NAKAJIMA
HIROSHI ITO

SOUND STAFF

KAZUO NII
NORIAKI URATA
TAKAYUKI SASAKI
TAKE
KAZUHISA NIWA
MASAYUKI AKIYAMA
CHIAKI KATO

MUSIC COMPOSER

MASATO ARAIKAWA
TAKAYUKI SASAKI

MUSICIANS

JUN KOJIME
MASATO ARAIKAWA

MUSIC COORDINATOR

ATSUSHI MIHIRO

VOICE ACTOR

KAZUNORI HOTTA
TAKAKAZU TUKAMOTO
SHINSUKE AOKI
NAOTO SUGISAKA
CHIAKI KATO
TAJURO
JOHN GIBSON

ILLUSTRATION

AKARI FUNATO

MANAGING DIRECTOR

KIHARU TOSHIDA

MANAGER

MASATO KAWAI

SPECIAL THANKS

OSAMU NAGANO
HIDEO YAMAMOTO
IZUMI IMAZEKI

MASARU AOYANAGO
MAKOTO KAWASHITA
HIDEAKI TAKAHASHI
HIROKAZU YOKOCHI
ETSUKO MASUTA

KENICHI OSHIKA
TATSUYA SAKURAI

A.T
TATSUO MORI
HIROSHI ITO
AKIHIRO ASADA
SHIGEKI SHIMIZU

AM STAFF

DIRECTOR

MICHIO OKASAKA


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1995 Sunsoft