Gale Racer
ゲイルレーサー

1994.12.02 SEGA Enterprises


Staff

Producer
Youji Ishii
Yutaka Sugano

Director
Tomohiro Kondo

Game Designer
Koji Iwashita

Graphic Designer
Takashi Thomas Yuda
Keiichi Matate
Makiko Banju

Program
Toru Asato
Shiori Hongo
Kaoru Aota
Akio Ujino
Yumiko Hide

Computer Graphics
Count Zero

Design
Ginji Sabano
Shin Kato
Makiko Ozawa
Sozi Kano

Sound
Yoshito Kida

Adviser
Manabu Ishihara

Special Thanks To
Kazuhiko Nagai
Yoshio Inoue
Jill Alexander
Daisuke Teraguchi

The End


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1994 SEGA Enterprises