Hang On GP '95
ハングオン GP '95

1995.10.27 SEGA Enterprises


EXECUTIVE PRODUCER
MAMORU SHIGETA

PRODUCER
HIROSHI ASOH

COORDINATOR
JUNICHI TSUCHIYA

ASSISTANT COORDINATOR
KUNIHIRO SHIRAHATA

GENERAL MANAGER
NOBORU MACHIDA

PROGRAMMER
SYUICHI OHIRA
TETSUYA INO
YUUJI KITAJIMA
KOUJI OHTANI

DESIGNER
HIROSHI FUJIMOTO
KENJI OHTA
KATSUYOSHI AOKI
SATOSHI NAKAMURA
MITITO NISHINO
HIDEKI MIYASAKA
AKEMI WATANABE
YUTAKA HASEGAWA

VOICE CAST
JEFF MANNING
ROBERT BELGRADE
LYNN HARRIS

PLANNER
SHINICHI IKOMA

SOUND
SHIROU IOROI

SPECIAL THANKS
HIROSHI HAMAGAKI
TAKASHI HOSHINO
TOSHIAKI KUBOTA

SUPERVISOR
TAKAZUMI KATAYAMA


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1995 SEGA Enterprises