Hattrick Hero S
ハットトリックヒーローS

1995.12.08 Taito


HAT TRICK HERO
ARCADE STAFF

PLANNER
ATSUSHI TANIGUCHI
YASUHIRO NOGUCHI

CHARACTER DESIGN
ATSUSHI TANIGUCHI
RYUJI TOMINAGA
HIDEYUKI KATO
HIROYO KUJIRAI
ATSUSHI IWATA
SHINJIRO SUGITANI
YASUHIRO NOGUCHI
TERUMI OGIHARA
HIROSHI NISHIDA

SOFTWARE
SHINJI SOYANO
MASASHI TSUZURA
TAKASHI ISHII
XXX HAYASI

DESIGN
TOSHIYUKI TAKENAMI

SOUND
YOSHIRO HORIE (ZUNTATA)
SHUICHIRO NAKAZAWA (ZUNTATA)

HARDWARE
KATSUMI KANEOKA
HIRONOBU SUZUKI

ACTION DIRECTOR
YASUHIRO NOGUCHI

SPECIAL THANKS
KAZUTOMO ISHIDA
HIROTAKA FUKAKAWA
KOUSUKE USAMI
YOSHIHISA NAGATA
TAKESHI KOBORI


CAST

PLAYER & GK
NORIKATSU FUKUDA

MANAGER
MASAO KASHINO

REFEREE
SHIN TANAKA

CAMERA MAN
YASUHIRO NOGUCHI

LADY
SEIJI KAWAKAMI


HAT TRICK HERO
SATURN STAFF

PRODUCER
KIYOSHI WATANABE
TAKASHI SHIOKAWA

CHARACTER
TOSHIAKI KANAME
YOSHIHITO HATTORI

LOGO DESIGN
TOSHIYUKI TAKENAMI
TOSHIKI SAKAI

PROGRAMMER
MORIAKI KANAYA
MASAHIRO IWASA

SOUND
KURAHASI

SPECIAL THANKS
YOUICHI SATO


PRESENTED BY
TAITO


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1995 Taito