Kakyuusei
下級生

1997.04.25 elf


Staff

Game Design
Masato Hiruta

Saturn Programming
Takafumi Komiyama
Shigeru Yokota
Yoshitaka Sakemi

PC Programming
Tadaaki Morioka

Character Design
Aya Kadoi

Background Art
Katsutoshi Kobayashi

Cell Work
Takako Suzuki

Original Music
Manabu Kunieda

Voice Effect
Takao Nakazawa
Masao Kitagawa

CG Director
Atsushi Shimoda
Kenji Nishizawa
Takashi Kawanabe

Graphic
Masanobu Takahashi
Takashi Kawanabe
Kenji Nishizawa
Yasuyuki Nara
Nobuhiko Nabeshima
Akira Noma
Ken-ichi Aizawa
Masaki Orikawa
Jun-ichi Inoue
Takao Kimura
Tsuyoshi Matsushita
Hiroshi Tada
Minoru Miyahara
Makoto Yamazaki
Tatsuhito Nara
Toshio Fujita
Masakazu Suzuki

Special Thanks to
Masakazu Asakawa
Kazuo Tohara
Munemitsu Suga
Ryōtarō Harakawa
Ikuo Satō
Kikuo Fukuda
Hifumi Kai
Fumiko Terasawa
Kaoru Wakabayashi
Minoru Kakizawa
Etsuko Kurosawa
Chino Urano
Fumiko Sagawa
Makoto Gōnome
Eriko Hashimoto
Kaori Tamamizu
Yumi Fukunaga
Fumiya Shimizu
Hakase

Fin


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 elf