The King of Fighters '95
ザ・キング・オブ・ファイターズ'95

1996.03.28 SNK


EXECUTIVE-PRODUCER
E・KAWASAKI

PRODUCER
T・NISHIYAMA

CHIEF DIRECTOR
M・KUWASASHI

SUB DIRECTOR
TOYOCHAN
HARUO TOMITA
NAMAAN・HIROTO

SYSTEM DIRECTOR
TOYOCHAN

SYSTEM EDITOR
K・MAC・NAGASHIMA

FRONT DESIGNER
T・SHINKAI
RU!MURAKEMI
C. YAMASAKI
GORO. HAMADA
AKIHIKO NASU
Y・HIRAKI
HA GI HA RA
H・OTANI
M・ASAKURA
YOSHIKO OGATA!
JACKY SATO
TOBA
HAYAMIPONBASHI
MIHO UEMATSU
AKIKO YUKAWA
SHINSUKE
KALKIN. MIZUNO
K・ISOMURA
HIROTO KITTAKA
KOHRIN
・・・・・・・・

MEGURONOMIKAN
RED HAWK

BACK DESIGNER
JETTA
HAYASHI K-34
TSUGUMI
SAHORI-E24
ERI KOUJITANI
KUSUNOKI-084
SOUZI TAKAMORI

PROGRAM
SHINCHAN-R32
S・FUJINUKI
CYBER・KONDO

SOUND-MUSIC
PAPAYA
TATE-NORIO
BROTHER-HIGE
PEARL SIBAKITI
ACKEY

SOUND-EFECT
YAMAPY-1
MACKY
MITSUO
SHA-V
KYO-CHAN

VOICE
A・SOGI
A・MAETSUKA
E・TSUDA
E・YANO
H・IKOMA
K・HORIE
K・INAGE
K・NAMASE
K・NANBA
K・YASUI
M・NAGASAKI
M・NONAKA
M・USUI
S・HASHIMOTO
N・HIYAMA
T・ARAI
T・NISHIMURA
Y・SHIMA

SPECIAL THANKS
TO
Y・TOZONO

T・HOSOKAWA
TAKAYUKI INOUE
YOKOYAMA
A・TAHARA
SHIRAISHI
M・KANAMARU
44OKA

R AND D CENTER
DANGEROUS BOMB
S・ISIMATU
NAKAGAWA YOCHI

TEAM GALAPAGOS

MANORU
SHIO SHIO SHIO
BRUCE TEE
PONTA

SEZAKI
MIC-SENBEY
ROLLY YAMAMOTO
ZENNOSUKE
R. NARIAI
TOHRU
DAI
FUKU FUKU
TSU '95
LION HEART
Y. ODA

H. MIYAGAMI
ANNE
Y. GUSHIKEN
GPZ
STG-OYAJI
NAVY-MELON
H. EGUCHI

AND
ALL SNK STAFF


REPROGRAMMED BY
RUTUBO GAMES
S. MUKAIGASHIRA
M. HASHIMOTO
T. MATSUSHIMA
K. TSUNEYOSHI
YAMAMOTO. K
T. MAEDA
M. MISHIMA


PRODUCED
BY
SNK


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 SNK