The King of Fighters '96
ザ・キング・オブ・ファイターズ'96

1996.12.31 SNK


PRODUCER
T・NISHIYAMA

CHIEF DIRECTOR
KUWAYAN

SYSTEM DIRECTOR
TOYOCHAN

SUB DIRECTOR
TOYOCHAN
HARUO TOMITA
NAMAAN-HIROTO
T. HOSOKAWA

SYSTEM EDITOR
K・MAC・NAGASHIMA

FRONT DESIGNER
TATSURU-MAN
C・YAMASAKI
GORO HAMADA
AKIHIKO NASU
KYOW!IORI?HIRAKI
HAGIHARA SHAGIKO
NAISYO・・・・
M・ASAKURA
JOE・TERRY SATO
TOBA
・・・・・
MIHO UEMATSU
AKIKO YUKAWA
S. YAMAMOTO
KAL-MIZUNO
MITSURU KAWASAKI

KOHRIN
(MIKA) NISIDA

I-NO-U-E
44OKA
ASKA TAHARA

BACK DESIGNER
ETOSAN
MANORU
BIBIDEBABIDEBU
TSUGUMI. A
ERI KOUJITANI
[214 KUSU]
SOUJI TAKAMORI
M. YOKOYAMA
RAISHI

PROGRAM
SHINCHAN-R32
S・FUJINUKI
CYBER・KONDO

SOUND
SHA-V
KONNY
PAPAYA
SHIMIZM
YAMAPY-1
TATE-NORIO
BROTHER-HIGE
ACKEY
MIWA

VOICE
MASAHIRO NONAKA
MONSTER MAETSUKA
MASAKI USUI
S・HASHIMOTO
KEIICHI NANBA
NOBUYUKI HIYAMA
MANTARO KOICHI
KAORI HORIE
MASAE YUMI
YOSHINORI SHIMA
TAMAO SATO
EIJI YANO
T・NISHIMURA
HIROYUKI ARITA
HARUMI IKOMA
AKOYA SOGI
KUNIHIKO YASUI
YUKO TUJI
KONG KUWATA
BJ LOVE
MASARU NAKA
AKIKO SAITO

SPECIAL THSNKS
TO
Y・INUI

TEAM POW

TEAM SYUNSUKE 96

M. YASUDA
KAZU, TAKINAKA

AND
ALL SNK STAFF

PRODUCED
BY
SNK


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 SNK