The King of Fighters '97
ザ・キング・オブ・ファイターズ'97

1998.03.26 SNK


PRODUCER
T・NISHIYAMA

CHIEF DIRECTOR
TOYOHISA. TANABE

SUB DIRECTOR
HARUO. TOMITA
TOMOKO
NAMAAN-HIROTO
T. HOSOKAWA
K. "YANYA" HIKIDA

SYSTEM EDITOR
K・MAC・NAGASHIMA

FRONT DESIGNER
8SHIRO-7KASE
C. YAMASAKI
WORMHEAD HAGI
MINA KAWAI
SHIO SHIO SHIO
M. ASAKURA
MIHO UEMATSU
AKIKO YUKAWA
S. YAMAMOTO
MITSURU KAWASAKI
HIROTO KITTAKA
T. I-NO-U-E
44OKA
ASKA TAHARA

BACK DESIGNER
SAHORI
PAL CO.,LTD.
MANORU
KUSUNOKI
TAKAMORI. SOUZI
K
M. YOKOYAMA
RAISHI
KANAMARU

SPECIAL EFFECT
T SHIN
NISHIDA MIKA
ISOMURA
・・・・・・・M・・・・・・・・
KOHRIN

PROGRAM
S. FUJINUKI
CYBER. KONDO
SOUTA ICHINO

SOUND
SHA-V
SHIMIZM
JOJOUHA-KITAPY
YAMAPY-1
TATE-NORIO ACKEY
KYO-CHAN
ZOE
MARIMO

VOICE
MASAHIRO NONAKA
MONSTER MAETSUKA
MASAKI USUI
SATOSHI HASHIMOTO
KEIICHI NANBA
NOBUYUKI HIYAMA
MANTARO KOICHI
KAORI HORIE
MASAE YUMI
YOSHINORI SHIMA
YUKINA KURISU
EIJI YANO
TOSHIKAZU NISHIMURA
AKIKO SAITO
AKOYA SOGI
HARUMI IKOMA
HIROYUKI ARITA
MAKOTO AWANE
HAZUKI NISHIKAWA
RIO OGATA
KOUJI ISHII
ATSUSHI YAMANISHI
KUNIHIKO YASUI
TAKEHITO KOYASU
TOMOKO KOJIMA

ADJUSTER
KIYOSHI ASAI
TUBOLIN-SAWA
NWO-MELON

BUG CHECKER
ANNE
Y. GUSHIKEN?
SANPO
Y. KABASHIMA
HANYAO
TOMO CHAN

SPECIAL THANKS
TO
HIROYUKI KAWANO
Y・INUI
TEAM GALAPAGOS
KAMIO. TOMONORI
H. AOYAMA
TOHRU. NAKANISHI

(株)アスキー 週間ファミ通
(株)新声社 ゲーメスト
(株)芸文社 月刊ネオジオフリーク

SNK CONSUMER STAFF
H. MIYAKAMI
T. HATA
Y. GUSHIKEN
Y. KABASHITA

YUMEKOBO STAFF
FURUOKA SHINICHI
HOSONO HIDEMITSU
AKAIKE MITSUO
INOUE KAZUTOSHI
FUKUSHIMA MASAYUKI
MASATO HAYASHI
DAISUKE NAKADA
MASAHIRO KOHIYAMA
HIROTAKA INOKUCHI
TAKEHIRO OKAYASU
TAKESHI AWASHIMA
MINORU ARITAKA
TAKAYUKI KATSUTA
YUKIYOSHI ASAI
HIROSHI UDAGAWA
SATOSHI DOIGUCHI
MANABU SUZUKI
TAKESHIGE KOJIMA

TUG STAFF
T. HAYASHI
AMO "ELEN"
M. KUROKAWA
M. HORIKOSHI
Y. SUZUKI

AND
ALL SNK STAFF

PRODUCED
BY
SNK


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1998 SNK