Metal Black
メタルブラック

1996.05.24 Ving


PROJECT
GUN FRONTIER 2

PRODUCER

SENBA TAKATSUNA
HORI TAKAMASA

GAME DESIGN
SENBA TAKATSUNA
KUROKI NAOYA
SEGUCHI TAKASHI
WATANABE YASUHISA
ISHIKAWA KATSUHISA

HORI TAKAMASA
OHNO TOMOHIRO
MIZOBE KUMI
SAWAKI JUN

THANKS

KIMURA CHIHO
TANIYAMA NORIHITO
MIYAZAWA TAKAYUKI

ART DIRECTOR
SENBA TAKATSUNA
OHNO WEPOKICHI

PROGRAMMER
TARABAR
KUROKI NAOYA
SEGUCHI TAKASHI

HARDWARE ENGINEER
SAWAKI JUN
TAKEDA TOMIO

DECORATOR
MIZOBE KUMI

SOUND DIRECTOR
YACK. (ZUNTATA)
ISHIKAWA BABIO (ZUNTATA)

BIT PATTERN
MORIYAMA YOSHIHIRO
TANAKA KUNIAKI
NAKAHARA YOSHIKATSU
TSUNEOKA MASATOSHI
VAP-AWAVE

CAST
HO LEE CHAN
ZUNTATA
JOHN NEIANIK 6TH
SAKOU MENME

SPECIAL THANKS
3D MASTER
MAR.
KARU
WIZ. MASTER
NOMURA AKIO
MIHARA HIROMITSU
TAJIMA KAZUNARI
FUJITA TSUKASA$
ZAK MUNN
KOUNO YOSHIAKI
OGATA MASAKI
FUJISUE ICHIROU
FUJIWARA HIDEHITO
SAKOU HIROYUKI
YAGI CHAN
YOSHIDA SAYURI
SEKIGUCHI SATOMI
IMAOKA SHIROU
YUKI HISAO
SHIMIZU SHIGENOBU
OHISHI KENJI
SHIMIZU FUMIHIKO
SHINTAKU SATOYUKI
ABE NAOMITSU
ISHII HIDE
USHIRODA TATSUYA
YASUKOUCHI DAISUKE
KURABAYASHI AKIRA
TOMITA TAKAAKI
NAKAMURA TAICHO
OOTSUKI AKIRA
SUGIYAMA KAZUHIKO
DEFAULT MEMBERS

SATURN'S STAFF

PROGRAMMER
TAKAHIRO KURIBAYASHI
SATORU MORIKAWA
JUN TAKEMOTO

PROMOTION & MANUAL WRITER
RYUSEI BABA

DIRECTOR
TAKASHI NOTO

PRESIDENT
RYOZO SUGAWARA

PROGRAMMED BY VING SAPPORO
PRESENTED BY VING


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Ving / Taito