Metal Slug
メタルスラッグ

1997.04.04 SNK


SUPER VEHICLE 001
METAL SLUG

DESIGN
AKIO
SUSUMU

MAX.D
TOMOHIRO

T.OKUI
KOZO

PLANNING
MEEHER
KIRE-NAG

SOUND
HIYA!
JIM

PROGRAM
HAMACHAN
ANDY

A.KUROOKA
T.YOKOTA

H.YAMADA
PIERRE


METAL SLUG for SS Staff

Hidenari Honda
Shuji Yamakawa
Kiichi Kakuta
Hiromi'chu
Takashi Kinoshita
Yasushi Ida
Kengo Sasaki

Yasushi Jingu
Nahomi Okazaki
Minoru Yoshida
TAKA/M. SAKAI
Takahiro Tamaru
Masayuki Fukushima
Toshihiro Masumura

SPECIAL THANKS TO

Harumi Fujita


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 SNK