Night Striker S
ナイトストライカーS

1996.06.14 Ving


SATURN STAFF

PRESIDENT
RYOZO SUGAWARA

DIRECTOR
TAKASHI NOTO

PROGRAMMER
ATSUSHI TAGUCHI
NONCHI
TAKUMI AMANO

GRAPHIC
NAOHIRO WASHIO
HIROAKI MATSUKAWA

CG MOVIE
HISANORI SAITOU

DATA MANAGEMENT
NAOKI INABA

PROMOTION AND MANUAL WRITER
RYUSEI BABA

MARKETING
JUNKO SHIIHASHI

SPECIAL THANKS
TAITO CORPORATION
YUU HOUSE CO.
VING CO.
TEAM ZUNTATA

KENSHI KAITO
MASAYA KONYA
TORU HOSAKA
TAKA
KANTA WATANABE
MASAYUKI KOKUBU
TETSUYA TANABE
YOSUKE NAKANO
TOSHIYUKI KIKUCHI
KOHSHI NAGATO
YOSHIMASA HAGIWARA
GORO KASHIMA

AND YOU !!


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Ving / Taito