NiGHTS into dreams...
ナイツ

1996.07.05 SEGA Enterprises


NiGHTS
into Dreams ...

Executive Producer
Hayao Nakayama

Product Manager
Youji Ishii

Producer
Yuji Naka

Director
Naoto Ohshima

Lead Game Designer
Takashi Iizuka

Senior Game Designers
Takeshi Niimura
Yuji Saito

Lead Programmer
Yuji Naka

Senior Programmers
Takahiro Hamano
Takuya Matsumoto

A-Life Programmer
Tetsu Katano

Programmers
Akio Setsumasa
Yasuhiro Takahashi
Yasuhiro Watanabe
Atsutomo Nakagawa

NiGHTS Designer
Naoto Ohshima

Character Designer
Kazuyuki Hoshino

World Artists
Takumi Miyake
Shigeru Okada

You Nishiyama
Shinichi Higashi
Ryo Kudo

A-Life Character Designers
Toshiko Okano

Hideaki Moriya
Tohru Watanuki

Artists
Tomonori Dobashi
Namie Manabe
Hiroki Okabata

CG Movie Director
Norihiro Nishiyama

CG Movie Artists
Norihiro Nishiyama
Masahiro Kumono
Hiroshi Nakatani
Motomu Hayashi
Mika Okada
Yumiko Miyabe
Miho Takayanagi
Saori Wada
Nobuhiko Honda

Chief Sound Director
Yukifumi Makino

Compose & Arrange
Naofumi Hataya
Tomoko Sasaki

Fumie Kumatani

Lyrics
Tomoko Sasaki

Translation
Wornell Jones

Sound Effects
Tatsuya Kouzaki

Saori Kobayashi
Fumie Kumatani

Sound Programmer
Atsumu Miyazawa

Recording Director
Tatsutoshi Narita

Recording Engineer
Naoyuki Machida

Musicians
:Vocal
Curtis, King, Jr.
Dana Culitri

Cameron Earl Strother
Jasmine Ann Allen

:Drums
Tadashi Matsumoto

:Keyboard
Tadashi Ohtsubo

:Bass
Kouhei Okamura

:Guitar
Akira Sasaki
Tomoya Koga

:Sax, Flute
Junichi Yoshida

:Synthesizer Operation
Masafumi Nakao

Arrangers
Hayato Matsuo (Orchestra Arrange)
Akira Sasaki ("DREAMS DREAMS")

Executive Management
Shoichiro Irimajiri
Tom Kalinske
Shinobu Toyoda
Malcolm Miller

Executive Coordination
Daizaburo Sakurai
Makoto Oshitani
Jin Shimazaki
Kouichi Nagata
Noriyoshi Ohba
Kou Tanaka

Promotion Management
Ren Mori
Hideki Okamura
Hirokazu Kanno
Takayuki Kawagoe

Public Relations
Hiroto Kikuchi
Tadashi Takezaki
Masatoshi Kawaguchi
Yasushi Nagumo

Visual Material Editors
Ikuo Ishizaka
Hidehiro Kumagai
Masato Yoshioka

Peripheral Support
Osamu Kaji
Kenji Tosaki
Atsunori Himoto
Akitoshi Oikawa
Hiroshi Kitagawa
Toshinori Date

Market Research
Seigo Tabira
Tsuyoshi Sawada
Miho Okamura

Manual
Hiroyuki Mitsui
Youichi Takahashi
Toshiki Yamaguchi
Chieko Nakamura

Internet Support
Mutsuhiro Fujii

Overseas Coordination
Ryoichi Hasegawa

Special Thanks
Masanobu Tsukamoto
Akira Nishikawa
Akira Funada
Chika Ikegame
Miki Morimoto
Yosuke Okunari

Manabu Kusunoki
Yoshiaki Kashima
Yayoi Wachi
Kentaro Koyama
Sanae Tatsuo
Tohru Mita
Shigenori Araki
Yoshio Inoue
Yuji Sawairi

Haruki Nakayama
Emi Sasaki
Nobuhiko Shimizu

CyberSound™


Produced by SEGA


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 SEGA Enterprises