Pro Yakyuu Greatest Nine '97: Make Miracle
プロ野球 グレイテスト ナイン'97 メークミラクル

1997.09.25 SEGA Enterprises


PRODUCER
Makoto Oshitani
Hirotsugu Kobayashi

DIRECTOR
Tetsuo Shinyu

PLANNER
Shinichi Yoshimoto
Takumi Takishima

PROGRAMMER
Manabu Ishihara
Hiromasa Kaneko
Kazuyuki Mukaida
Eiji Horita
Toyoji Kurose
Yuichi Morosawa

DESIGNER
Koichi Sasaki
Masahiro Sanpei
Akira Mikame

SOUND
Tatsuya Kouzaki
Teruhiko Nakagawa
Yoshitada Miya
Tatsutoshi Narita
Naoyuki Machida

ANNOUNCER
Kenji Matsushita

VOICE
Chiharu Tezuka
Takenobu Mitsuyoshi
Yoshiaki Kashima

SPECIAL THANKS TO ...
Takayuki Yanagihori
Saori Wada
Michikazu Tamamura
Harumi Masuda
Miho Takayanagi
Hiroki Okabata
Koichiro Sugie
Mizuki Marui

OB PLAYERS
Noboru Aota
Noboru Akiyama
Michiyo Arito
Motoo Andou
Kozo Ishioka
Kazuhisa Inao
Yutaro Imai
Tsuyoshi Oshita
Tatsuhiko Kimata

Yukinobu Kuroe
Takeshi Koba
Tadashi Sugiura
Toru Sugiura
Morimichi Takagi
Kenichi Yazawa
Masayuki Dobashi
Hirofumi Naito
Kiyoshi Nakahata

Keiichi Nagasaki
Katsuhiro Nakamura
Hisao Niura
Tatsunori Hara
Isao Harimoto
Koji Minoda
Shigeru Fujio
Masayuki Matsunuma

Mutsuo Minagawa
Takeshi Yasuda
Hiroyuki Yamazaki
Kazuyuki Yamamoto
Masashi Yokota
Tetsuya Yoneda
Yasunori Oshima
Kazumi Takahashi
Tomoo Wako

PRESENTED BY
© SEGA ENTERPRISES, LTD., 1997


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 SEGA Enterprises