Pro Yakyuu Greatest Nine '98
プロ野球 グレイテストナイン'98

1998.03.26 SEGA Enterprises


PRODUCER

Katsuhiro Hasegawa
Katsuji Aoyama
Makoto Ookawa

DIRECTOR

Yoichi Shimosato
Yoshitaka Maki
Shigefumi Nakahara

ASSISTANT DIRECTOR

Akiko Mashiyama

PROGRAMMER

Keiji Otaki
Tadanori Kimura

GRAPHIC DESIGNER

Tatsuya Miyawaki

PLANNER

Masaru Koizumi

SOUND DIRECTOR

Tatsuya Kozaki

SOUND CREATOR

Teruhiko Nakagawa
Junko Shiratsu
Seiro Okamoto

SOUND ENGINEER

Tatsutoshi Narita
Yoshitada Miya

ADVISOR

Tetsuo Shinyu
Manabu Ishihara
Koichi Sasaki
Hiromasa Kaneko
Kazuyuki Mukaida
Eiji Horita
Yuichi Morosawa
Hiroshi Fukuda

OB PLAYERS

Michiyo Arito
Kazuhisa Inao
Yutaro Imai
Kazuhiko Ushijima
Masaru Uno
Tsuyoshi Oshita
Yasunori Oshima
Katsuo Osugi
Nobuyuki Kagawa
Tetsuharu Kawakami

Manabu Kitabeppu
Sachio Kinugasa
Tatsuhiko Kimata
Hideki Kuriyama
Takeshi Koba
Shoji Sadaoka
Kazuhiro Sato
Isao Shibata
Mitsuo Sumi
Morimichi Takagi

Yutaka Takagi
Kiyoshi Nakahata
Hisao Niura
Shohei Baba
Tatsunori Hara
Isao Harimoto
Masaji Hiramatsu
Tatsuro Hirooka
Takehiko Bessyo
Hiroshi Matsuoka

Koji Minoda
Choji Murata
Minoru Murayama
Masaaki Mori
Kenichi Yazawa
Takeshi Yasuda
Masahiro Yanagida
Hiroyuki Yamazaki
Kazuyuki Yamamoto
Koji Yamamoto
Tetsuya Yoneda

PRESENTED BY
© SEGA ENTERPRISES, LTD., 1997,1998


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1998 SEGA Enterprises