Pukunpa: Joshi Kousei no Houkago...
ぷくんパ 女子高生の放課後...

1996.09.27 Athena


PROGRAMMER
AKIRA KITO
MASAKAZU YOSHIDA
TAKEYA IGARASHI

GRAPHIC DESIGNER
TSUTOMU TANAKA
HIDEKI HOSHIYA

COMPOSER
CHIAKI IIZUKA
REIKO UEHARA

SOUNDEFFECT
AKIRA HORIE

MANIPULATOR
AKIRA HORIE

VOICE
AKIRA KANEKO
AYA KANEKO

VOICE
LISA TARUKI
YURIKO NAKAZAWA

VOICE
AKIRA KITO
TSUTOMU TANAKA

VOICE
HIDEKI HOSHIYA
CHIAKI IIZUKA

SPECIAL THANKS
HITOSHI KANEKO
AKIYOSHI SAITO

PRODUCER
YOSHIHIKO TOMITA
YASUYUKI TARUKI

EXECUTIVE PRODUCER
SAKAE NAKAMURA

PRESENTED BY
ATHENA


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Athena