Puzzle Bobble 2X
パズルボブル2X

1996.07.26 Taito


GAME DESIGN

SEIICHI NAKAKUKI
YUJI KOGA

PROGRAM

TAKESHI SASAKI
HIROSHI KYOKU

CHARACTER EDITORS

KENICHI MORITA
RYOUSUKE HAYASE

CHARACTER DESIGN

BAWBAW
KO-JI TERADA

KAT
MIWA KAMIYA
MASAMI KIKUCHI

SOUND

NAKAYAMA JOUTOHEI (ZUNTATA)

KARU (ZUNTATA)
YAG (ZUNTATA)
YASUKO (ZUNTATA)
SYU (ZUNTATA)

MAP DESIGN

MAKOTO OSAKA
NOB
NAOMITSU ABE

MANUAL DESIGN

TOSHIKI SAKAI

SPECIAL THANKS

TAKAFUMI FUJIMOTO
KATSUYUKI FUJITA

KAZUHIRO OHHARA

OGR (ZUNTATA)
BABI (ZUNTATA)

HIROSHI MARUYAMA
JUNICHIRO NOGUCHI

FJT
HARUMI.K

SHUNSUKE ONO
TOMOHIRO HOUJOU
MASAKAZU TAKEDA
ATSUSHI HORIMIZU
KAZUNARI ISHIDA

TMR
T.SAITOU
MARI

TOSHIO HARADA
Y.NAGATA

DIRECTOR

YOSHIO IMAMURA

PRODUCER

MASAKI OGATA

EXECUTIVE PRODUCER

SEIZO MATSUTAKA


CONGRATULATIONS!


TAITO®


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Taito