Rabbit
羅媚斗

1997.06.27 Electronic Arts Victor


EXECTIVE PRODUCER:
Yasuhiko Sameshima

PRODUCER:
Futoshi Tamura

PLANNER:
Toyozumi Sakai
Susumu Nakamoto
&
Masataka Yanagi
Hiroki Nishigaki
Kohji Akagi

PROGRAMMER:
Hitoshi Motoda
Toshinori Majima

GRAPHIC DESIGNER:
Kiyoko Takeda
Kenji Matsui
Shinji Nohara
Makiko Yoshida
Ykiya Matsuura
Takafumi Honjho
&
Kuramoto
Matsumoto
Nasu

SOUND DESIGNER:
Atsuyoshi Isemura
Fujita
Fujita

VOICE ACTOR:
Mayumi Yanagisawa
Mitsuaki Madono
Miyuki Ono
Eiji Sekiguchi
Mitsuaki Hoshino
Osamu Sonoe
Kohya Watanabe
Takako Hongan
Rokuroh Naya

SPECIAL THANKS TO:
Tadashi Akiyama
Masatoshi Terada
Nozomi Nakagawa
Katsuyuki Nishikawa
Ryota Kobayashi
Hiroki Yoshioka
Tetsuya Yano
Masaharu Watanabe
Yoshitsugu Kondoh
Kiyoshi Sano

SPECIAL THANKS TO:
Takashi Yamaguchi
Tomohiro Shibuya
Takeo Hirai
Seiichi Mitani

SPECIAL THANKS TO:
Matsuki
Tanaka
Miyamae
Uesaka
Mansai
Sugoh
Kirihara
Mibayashi
Okunaga
Ohsawa
Shimada

SPECIAL THANKS TO:
Matsumoto
Suzuki
Doi
Nakabayashi
Tsutsui
Maeda
Murakami
Higuchi
Bonny
Carol
Itoh

SPECIAL THANKS TO:
Kashihara
Imamura
Karashima
Yukizawa
Takemura
Maruyama
Mochimaru
Masashige


EXECTIVE PRODUCER
Yasuhiko Sameshima

ADVISER
Hitoshi Motoda
Toyozumi Sakai
Susumu Nakamoto

ADVISER
TAMA
Tadashi Akiyama

PLANNER
Masataka Yanagi

PROGRAMMER
Kazumi Yamabe

DESIGNER
Kiyoko Takeda
Kaori Nakamachi
Kouta Hosoda
Shinji Nohara
Makiko Yoshida
Kenji Matsui
Katsumi Kawagoe
Yukiya Matsuura
Suzuki
Okuda

SOUND
Harumi Fujita

SOUND
Atsuyoshi Isemura

DEBUGGER
Osamu Matsuki Kouji Asuna

OPENING MOVIE
Kazuo Ozaki

OPENING AUDIO
Masanao Akahori

ART DESIGN
Seiichi Mitani

WRITING
Yoshitaka Kiyono

QA LEADER
Takashi Iwama

TESTERS
Shu-ji Tabata
Shinya Hirota
Masayuki Miura

SPECIAL THANKS TO
Kouji Yukita
Masanori Iijima
Takao Watanabe
Kumiko Nakayasu
Yoshihisa Tsuji
Tadashi Kojima
Miller E. Steven
Kyo-ko Kondo
Masaya Imoto
Takashi Okano
Takeo Hirai
Naoko Okada
Hitomi Yamaguchi

And All E.A.V. Staff

PRODUCT MANAGER
Takahiro Nagai

ASSISTANT PRODUCER
Shin Tanaka

ASSOCIATE PRODUCER
Tomohiro Shibuya

PRODUCER
Takashi Yamaguchi


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 Electronic Arts Victor