Real Bout Garou Densetsu
リアルバウト 餓狼伝説

1996.09.20 SNK


STAFF

BIG BOSS

E.KAWASAKI

PRODUCER

T.NISHIYAMA
H.MATSUMOTO
S.ITOH

PLANNER

TSUKA-MICHI
T.YARIYAMA
OH! SABA MERON

OBJ DESIGN

HIGASHI PON
MIKA.POH
FUKU FUKU

ASTRO 1
SUKE CHICHI
TAKEHIRO ISAJI

TSUZAKI.A
KAMAE 34
S.TENUKING

YURE CHICHI
SOE SOE
G.ISHIDAMAN

BACK DESIGN

MIC.SENBEY
MIDORIN
TOMO
EMA SUE
BANAMEN
R.NARIAI
UMECHAN

DEMO DESIGN

SEZABON
ENOKICHI
EGA NATAKU
JIDA-Q
MAKI-TOROWA
MURAMAMA
SHO-CHAN

EFFECT

MARCH KAJI
KAORURU
ITOKATSU
TASHIBOO

PROGRAM

TONY-MF-OKI
BO-FFFFFFFFNG

SOUND

SHIMIZM
SHA-V

VOICE CAST

SATOSHI HASHIMOTO
KEIICHI NANBA
NOBUYUKI HIYAMA
AKOYA SOGI
KONG KUWATA
KOUJI ISHII

TOSHIYUKI MORIKAWA
HARUMI IKOMA
B.J.LOVE
KAPPEI YAMAGUCHI
ATSUSHI YAMANISHI

SPECIAL ADVISER

STG-OYAJI 145H
MASAHIKO.SAWA

SPECIAL THANX

ANNE
Y.GUSHIKEN
OSSAN KICK S.O
WARSHIP MELON
MR.HIRO

AND
ALL SNK
STAFF


PRESENTED
BY

SNK


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 SNK