Sexy Parodius
セクシーパロディウス

1996.11.01 Konami


SEXY PARODIUS
SEGASATURN STAFF

PROGRAM
H.'DELUXE'UEDA
AKIND.TAKAKI
MURA
H.SATO(AKI)
SHUTARO

DESIGN
T.SAGAWA
MARIKO
SATOU.TAKAYOSHI

SOUND
KIYOHIKO YAMANE
AKY
TAKABOU
HIROE NOGUCHI

PRODUCT DESIGN
S.KUMASAKI


ORIGINAL AC STAFF
CHICHIBINTA TSUKASA
OHJI
PAIMAN
SHUZILOW.HA
MAGROU
NATSUMI BOUIKE
MISUGI INAGAKI
KAORI NISHIMURA
GALAXY NAMIKOSHI
MAYUKO KAGESHITA
ARY
IZUMI
SITA-RU SENOO
YOSHIKAZU MATSUI
POPER TAKASHI
JOSHUA POPENOE
KUMIKO WATANABE
NOBUYUKI HIYAMA
YUKO NAGASHIMA

SPECIAL THANKS
ISHIMAROID
SHIGEKO TSUGE
TAKASHI TATEISHI
HITOMI TERADA
SHOJI MORI
AONI PRODUCTION
ARTS VISION
SHEPARD Co.,Ltd.


SUPERVISE
HALKY

PRODUCE
KAZUMI KITAUE


DEVELOPMENT BY KCET


KONAMI®

©1996 KONAMI
ALL RIGHTS RESERVED


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Konami