Shingata Kururin-PA!
新型くるりんPA!

1996.08.09 Sky Think System


PLANNER
MASAHIRO.KUBOTA

GRAPHICS DESIGN
YASUHIRO.YOSHIDA
KATANA
KOZO.IWASAKI
TADAHIRO.KANEKO
YASUHIKO.ONISHI

SOUND DESIGN
MINORU

MUSIC COMPOSE
HITOSHI.SAWA

PROGRAMMER
MASAHIRO.KUBOTA
TOMOHISA.YAMAGATA

VOICE ACTOR
MONSTER MAEDHUKA
EIJI.YANO
KAORI.HORIE
CHIKA.MINAMINO
MAKI.TSUKAMOTO
YUKAKO.OKUTANI

PROMOTER
TOHRU.TAKAHASHI
KIMIKO.SHIMIZU
EIJI.MATSUMOTO

PACKAGE DIRECTION
S.M.C

ART DIRECTION
TADASHI.SHIMADA(BANANA STUDIO)

MANUAL EDITION
YUKI.KASUKAWA(HEAD ROOM)
YUKI.NOMOTO(HEAD ROOM)

PRODUCER
JUNJI.OHURA

SPECIAL THANKS
KENICHI.FUJITA
CHIKAHITO.IKAMI
SHINJI.YASHIRO
SYUHEI.KANESHIRO
SHIGEYUKI.OKADA
TAKU.MIYAKE
YUKIYOSHI.TABE
KENJI.NAKAMURA(VISTA ARTS)
TETSUYA.KOJIMA
KEI.MATSUMOTO
STS ALL STAFF

THANK YOU FOR PLAYING

PRESENTED BY SKY THINK SYSTEM


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Sky Think System