Shining Force III Scenario 1 ~Outo no Kyojin~
シャイニング・フォースIII シナリオ1 王都の巨神

1997.12.11 SEGA Enterprises


SHINING FORCE III
SCENARIO 1
STAFF

Story & Subscript:

HIROYUKI TAKAHASHI

Game Design:

Main
HIROYUKI TAKAHASHI
SHUGO TAKAHASHI

Maps & Events
SHUJI SHIMIZU
AYUMU SHINDO
DAISUKE TAKAGI

Battles
SHUGO TAKAHASHI

Parameters
YUUSUKE SUGIMOTO
KOZUE AKAZI


Program:

Main
YASUHIRO TAGUCHI

3D Animation System
P. E. JARETH HEIN

Events
TAKESHI NOHARA

AKIKO SATO
YASUHIRO MATSUMOTO
KAORU SHIMADA
NORIO SHIMIZU

Battle Scene
YUTAKA YAMAMOTO

AI
KENJI NUMAYA

DSP and Special Effects
HARUKI KODERA


Character Design:
SHIN YAMANOUCHI
HIROSHI KAJIYAMA


Graphics:

Maps
MITSURU FUKUMOTO
KEISUKE FUTAMI
MITSUMASA MURAISHI
JUNICHI OCHIAI
HIDETOSHI SAKAMOTO
KANAKO HORIGUCHI
ATSUHITO SAKOTA

Battle Characters
FUMIHIDE AOKI
HIROTO NAKASHIMA
SHIGEKI KIMURA
MASAYUKI HASHIMOTO
TOSHIAKI TANAKA

Battle BGs
HIROSHI KAZIYAMA
TOMONORI SHINJO

Map Characters
JUNKO NAKAMURA
MIEKO KOGUCHI
TOSHIAKI TANAKA
KEISUKE FUTAMI

Windows
JUNICHI OCHIAI
KANAKO HORIGUCHI
SHIGEKI KIMURA
AYUMU SHINDO


Voices:

Production
TOSHIO FURUICHI

Talent
AI MAEDA
HIDENAO HORIE
KANETO SHIOZAWA
KAZUNARI TANAKA
MAKIKO OHMOTO
MASAYA TAKATSUKA
NAOKI IMAMURA
RYUTARO AYUOKI
YURIKO YAMAMOTO


Opening CG Animation:
LINKS Corporation

Direction
YOSHIHISA HIRANO

Production
KAZUYUKI HANEDA

Art Direction
TAKASHI UI
ROBOT COMMUNICATIONS, INC.

Storyboard Art
KEIICHIRO MOCHIZUKI

Animation Main
MIKI SATO

Animation
KEIICHI ABE
TSUYOSHI KOBORI
MASASHI WATANABE

Animation Assist
MEGUMI ISHIZAKA
KENJI OYAMA
HIDEKI KURAKU
MIKI GUNJIKAKE


CG Movie Sound Effects:
KAZUYOSHI SENZAKI


All Music:
MOTOI SAKURABA

Music Guest:
TAKEO SHIMODA


Sound Effects:
SATOSHI MURATA
MASATO MAEKAWA


Sound Direction:
MASAAKI UNO
YASUHIRO TAGUCHI


Promotion Video:
ATSUSHI OHARA
ATSUSHI FUJIMOTO
KOUICHI IMAZEKI
SHINTARO KOUNO

HIROKI TOUCHI

Manuals:
STUDIO PEACE

Publicity:
TADASHI TAKEZAKI
YASUSHI NAGUMO

Publicity Arrangement:
MASAAKI UNO

Support:
DAISAKU IKEJIRI


All Illustrations:
SHIN YAMANOUCHI
HIROSHI KAJIYAMA


Special Thanks To
R.I.S. Co., Ltd.
TREASURE Co., Ltd.
LINKS Corporation
ATSUMIK Corporation
MUSICAL STATION Corp.
AONI PRO Co., Ltd.

HIROMI KOBAYASHI
TAKASHI KITAMURA
TAKAFUMI FUKUI


Direction Assist:
YUSUKE SUGIMOTO
SHUJI SHIMIZU


Direction:
YASUHIRO TAGUCHI


Production Assist:
SHUGO TAKAHASHI


Production:
HIROYUKI TAKAHASHI


Created By
CAMELOT Co., Ltd.
SONIC Co., Ltd.

© SEGA ENTERPRISES, Ltd.,
1992, 1993, 1997


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 SEGA Enterprises