Shining the Holy Ark
シャイニング・ザ・ホーリィアーク

1996.12.20 Sonic / SEGA Enterprises


SHINING THE HOLY ARK

STAFF


Game Design

HIROYUKI TAKAHASHI
SHUGO TAKAHASHI
SHUJI SHIMIZU
YUSUKE SUGIMOTO
AYUMU SHINDO
DAISUKE TAKAGI


Program

YASUHIRO TAGUCHI

TAKESHI NOHARA
YUTAKA YAMAMOTO
AKIKO SATO
YASUHIRO MATSUMOTO

P. E. JARETH HEIN
KENJI NUMAYA
KAORU SHIMADA

HARUKI KODERA


Character Design

SHIN YAMANOUCHI


Map & Effect Graphics

FUMIHIDE AOKI

MASAYUKI HASHIMOTO
HIROTO NAKASHIMA
AYUMU SHINDO
MITSUMASA MURAISHI
MITSURU FUKUMOTO
SHIGEKI KIMURA
JUNICHI OCHIAI


Character Graphics & Movies

JUNKO NAKAMURA

KEISUKE FUTAMI
MIEKO KOGUCHI
TOSHIAKI TANAKA
KAORU SHIMADA
SHIGEKI KIMURA

P. E. JARETH HEIN


Music

MOTOI SAKURABA

Music Guest

TAKEO SHIMODA


Sound Effects

SATOSHI MURATA


Sound Direction By

MASAAKI UNO
YASUHIRO TAGUCHI


Publicity

TADASHI TAKEZAKI
YASUSHI NAGUMO


Publicity Arrangement

MASAAKI UNO


Support

TAKAYUKI KAWAGOE
DAISUKE IKEJIRI


All Illustrations By

SHIN YAMANOUCHI


Special Thanks To

CAMELOT Co., Ltd.
R.I.S. Co., Ltd.
TREASURE Co., Ltd.
Oo RECORDS Inc.

CHIKASHI AOKI
SUIGYOKU MURAISHI
HIDETOSHI SAKAMOTO
KANAKO HORIGUCHI
EMIKO KUTSUMA


Assistant Director

YUSUKE SUGIMOTO
SHUJI SHIMIZU


Directed By

YASUHIRO TAGUCHI


Assistant Producer

SHUGO TAKAHASHI


Produced By

HIROYUKI TAKAHASHI


Created By

SONIC Co., Ltd.


© SONIC 1996

Licensed by SEGA ENTERPRISES,LTD.


SHINING THE HOLY ARK™


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Sonic / SEGA Enterprises