Shining Wisdom
シャイニング・ウィズダム

1995.08.11 SEGA Enterprises


SHINING WISDOM

STAFF


Program

YASUHIRO TAGUCHI

AKIKO SATO
TAKESHI NOHARA
P. E. JARETH HEIN

YUTAKA YAMAMOTO


Subscript

HIROYUKI TAKAHASHI


Map Design

SHUJI SHIMIZU

AYUMI SHINDO
TATSUYA NIIKURA

HIROYUKI TAKAHASHI


Character Design

HIROSHI KAJIYAMA


Map Graphics

SHIGEKI KIMURA
FUMIHIDE AOKI
MASAYUKI HASHIMOTO
HIROTO NAKASHIMA

AYUMU SHINDO
KEISUKE FUTAMI
MIEKO KOGUCHI


Map Organization

YUSUKE SUGIMOTO


Character Graphics & Movie

TOMOKO MURAKAMI
JUNKO NAKAMURA


Music

MOTOAKI TAKENOUCHI


Sound Effects

SATOSHI MURATA


Manual

MASAAKI UNO
TOSHIYA TAKAHASHI


Publicity

TADASHI TAKEZAKI


Support

TAKAYUKI KAWAGOE
YOUICHI SHIMOSATO


Map Illustration

SHIN YAMANOUCHI


Directed By

YASUHIRO TAGUCHI


Produced By

HIROYUKI TAKAHASHI


Special Thanks To

CAMELOT Co., Ltd.

R.I.S. Co., Ltd.
RIT'S Co., Ltd.
TREASURE Co., Ltd.


Created By
SONIC Co., Ltd.


© SEGA 1995


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1995 SEGA Enterprises / Sonic