Skull Fang -Kuuga Gaiden-
スカルファング 空牙外伝

1997.05.30 Data East


SKULLFANG SEGASATURN
STAFF


PRODUCER
MINORU SANO

DIRECTOR
TOSHIYUKI KAJIWARA

ADDITIONAL CG WORKS
HIROSHI TAMAWASHI
KOUJI TOMURA

OPENING MOVIE WORKS
HIROSHI TAMAWASHI

SOFTWARE CONVERT
WOLFGANG SCHMIDT
NAOTO TAKAHASHI
SHIGEICHI SUZUKI
MASATERU KIMOTO
KENJI YOSHIOKA
TATSUYA YANO

GRAPHICS CONVERT
TOSHIMI INABA
KOUJI UEDA
KOUJI IIDA

SOUND CONVERT
MARO (GAMADELIC)
KOREMASA

CHARACTER VOICE

CAPTAIN:
KAN TOKUMARU

HAWK:
NOBUYUKI HIYAMA

RAVEN:
ISSHIN CHIBA

SPARROW:
KONAMI YOSHIDA

CRANE:
MICHIKO NEYA

CHARACTER VOICE SUPPORT
ARTS VISION

SOFTWARE SUPPORT
KEI ICHIKAWA
MASAOU TOMOSAWA
NOZOMU FUJITA
HIROFUMI MATSUMOTO

SPECIAL THANKS

HIRONORI KOBAYASHI

AKIHISA SUWA
MONORU KOSAKA
KAZUNORI KOSUGI
HIROYUKI TSUTSUMI

HIROMICHI NAKAMOTO
YOSHIHIRO YAMAMOTO

SEYLEN & DEBUGGERS


PRESENTED BY
DATA EAST CORP.


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 Data East