Sol Divide
ソルディバイド

1998.07.02 Psikyo / Atlus


In-game opening credits:


PSIKYO PRESENTS

Katsuya Terada

Shin. Nakamura

Shiori Saito

Naozumi Yorichika

Wataru Yamazaki
Hiroshi Yamada

Toshinori Sugita
Hideyuki Oda

Masaki Izutani
Yoko Tsukagoshi

Ikuya Yoshida
Norikazu Takemori

Emi Taniguchi
Keisuke Takagi

Kunio Asahara
Keizo Fujita

Kunihiko Nogomi
Kenichi Fujita

Narumi Tauchi
Daisuke Nobori

SOLDIVIDE


In-game end credits:


SOLDIVIDE PROJECT STAFF

CHARACTER
DESIGN

Katsuya Terada

GAME PRODUCER

Shin. Nakamura

DIRECTOR

Hideyuki Oda

PROGRAMMER

Shiori Saito
Keisuke Takagi
Kenichi Fujita
Kunihiko Nogomi
Toshinori Sugita

Hiroki Yanagisawa
Naoki Shimasaku
Hirohide Mizuochi
Hiromi Yoshizawa
Toshiharu Kojima
Kenichirou Ueda
katsunori Nagashima
Yukio Ushigome

DESIGNER

Shin. Nakamura
Naozumi Yorichika
Hyoue Ogawa
Wataru Yamazaki
Hideyuki Oda
Norikazu Takemori

Yoko Tsukagoshi
Ikuya Yoshida
Emi Taniguchi
Kunio Asahara
Keizou Fujita
Narumi Tauchi
Daisuke Nobori
Kentarou Isomura

Hiroaki Ohchi
Ken Shimizu
Takeshi Takahashi
Hironobu Terakado

CG DESIGN

Hideyuki Oda
Narumi Tauchi
Daisuke Nobori
Kentarou Isomura

MUSIC & SOUND

Masaki Izutani
Kenichi Hirata

SPECIAL THANKS

Shinichi Yusa

fin


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1998 Psikyo / Atlus