Sonic Jam
ソニック ジャム

1997.06.20 SEGA Enterprises


Executive Producer
HAYAO NAKAYAMA

Project Manager
YOUJI ISHII

Producer
YUJI NAKA

Director
TAKASHI IIZUKA

Game Designer
DAISUKE MORI

Main Programmer
TAKAHIRO HAMANO

Programmers
HARUHISA UDAGAWA
TETSU KATANO
YASUHIRO TAKAHASHI
ATSUTOMO NAKAGAWA
KAZUHIKO HATTORI

Artists
KAZUYUKI HOSHINO
YUJI UEKAWA
NOBUHIKO HONDA
SHINICHI HIGASHI
YOU NISHIYAMA
SACHIKO KAWAMURA
SATOSHI OKANO

CG Movie Artist
SHIGEMITSU NOBUHARA

Supervisor
NAOTO OHSHIMA

Sound Director
TATSUYA KOUZAKI

Compose & Arrange
MASARU SETSUMARU
KENICHI TOKOI

Visual Material Editor
IKUO ISHIZAKA
HIDEHIRO KUMAGAI
YUJI SAWAIRI
SEGA DIGITAL STUDIO

Executive Management
SHOICHIRO IRIMAJIRI

Executive Coordination
MAKOTO OSHITANI
JIN SHIMAZAKI
YUKIFUMI MAKINO

Promotion Management
HIDEKI OKAMURA
MASANOBU TSUKAMOTO

Promotion
HIROKAZU KANNO
MASATOSHI KAWAGUCHI
TAKAFUMI UEORO
HIROSHI MASUDA

Public Relations
HIROTO KIKUCHI
TADASHI TAKEZAKI
TOMOYUKI NAGUMO
KAZUHIRO HANAYA
MIKI MORIMOTO

Manual
HIROYUKI MITSUI
OSAMU NAKAZATO
YOUICHI TAKAHASHI


-SONIC THEME SONG '93-

Lyrics by
CASEY RANKIN

Music by
NAOFUMI HATAYA
MASAFUMI OGATA

Vocal
KEIKO UTOKU

Producer
DAIKOU NAGATO
(BEING CO.LTD.)

Director
RYO WATABE
(BEING CO.LTD.)


-SONIC THE HEDGEHOG 2 CF-

Music Composer
MASATO NAKAMURA
(©1992 DREAMS COME TRUE)


Special Thanks

KAZUHIRO TAKASE
MITSUTERU IWAKI
RYOICHI HASEGAWA
TETSUYA MIZUGUCHI
MIE KUMAGAI
SEIJIRO SANNABE
AKINORI OHNO
NOBUHIKO SHIMIZU
SHIGERU TATEISHI
HITOSHI OKUNO
AKIHIRO KUBO
HIROKO EGI
SHOZO HIRANO
TADASHI IHOROI
TAKAYUKI SUZUKI
AKINORI NISHIYAMA


PRESENTED BY SEGA


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1997 SEGA Enterprises