Strikers 1945
ストライカーズ1945

1996.06.28 Atlus


STRIKERS1945

PRODUCER
JUN-ICHI NIWA

GAME PRODUCER
SHIN. NAKAMURA

DESIGNERS
HYOUE OGAWA
WATARU YAMAZAKI
YORI
HIDEYUKI ODA

YOKO TSUKAGOSHI
IKUYA YOSIDA
NORIKAZU TAKEMORI
EMI TANIGUCHI

HIDETO KAMIOKA
IMO
M,K
KOTARO OGATA

MAIN PROGRAMMER
TOSHINORI SUGITA

PROGRAMMERS
SEIKI-SSS-SATO
SHIORI SAITO
BUBBY
KEISUKE TAKAGI

SOUND DESIGNER
MASAKI IZUTANI

SCRIPT WRITER
HIROSHI YAMADA

DATA
KOKU-FAN

NARRATION
KOHICHI YAMADERA
DOUGLAS KIRK

SPECIAL THANKS
SHIN-ICHI YUSA

DIRECTOR
NAOZUMI YORICHIKA


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Atlus / Psikyo