Strikers 1945 II
ストライカーズ1945 II

1998.10.22 Psikyo


(C)1997/1998 Psikyo

Shin. Nakamura

Naozumi Yorichika
Hideyuki Oda

Norikazu Takemori
Yoko Tsukagoshi
Emi Taniguchi
Kunio Asahara

Keizo Fujita
Daisuke Nobori
Masashi Kajikawa
Yasutsugu Maeda

Shiori Saito
Keisuke Takagi

Kenichi Fujita
Kunihiko Nogomi

Masaki Izutani

Hiroshi Yamada
Sachiko Sakamoto


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1998 Psikyo