Tactics Ogre: Let Us Cling Together
タクティクスオウガ

1996.12.13 Riverhill Soft


~SEGASATURN staff~

Programming

Kazuhisa Mitani
Takuya Yanai
Kouichi Fujiwara

Graphics
Satoshi Gotou

Sound
Hiromi Imakyurei

Sound Edit
Tomohiro Akaki

Music Data & Effect Sequence
Hiroyuki Hamada (T's Music)

Effect Data
Yoshiyuki Kadooka (T's Music)

~Narration production~

Casting Coordinate
Radon'86

Narration Director
Junko Araki (Radon'86)

Generalization
Kenji Uga (Q-TEC)

Recording Engineer
Koji Aoyama (Q-TEC)
Setsuo Yamai (Q-TEC)

Voice Actors
Nozomu Sasaki
Yumi Touma
Toshihiko Seki
Takehito Koyasu
Kazuhiko Inoue
Ken-yu Horiuchi
Masaki Aizawa
Kazutoshi Naba
Kinryu Arimoto
Maya Okamoto
Shou Mayami
Fumihiko Tachiki
Yasuo Muramatsu
Run Sasaki
Masaru Hachinohe
Tsumugi Ohsawa
Mami Kingetsu

~Original stuff~

Art Directed
&
System CG Designed

Hiroshi Minagawa

Illustrated
&
BG-CG Designed

Akihiko Yoshida

Additional CG Designed
Kazutaka Matsuda
Ryouichi Nakamura

Main System Programmed
Tatsuya Azeyagi

Battle Mode Programmed
Nobuo Morioka

Additional Programmed
Katsuyuki Ito

AI-Battle Programmed
&
Sound Manipurated

Toshiki Imai

Music Composed, Arranged
&
Produced

Masaharu "REZON" Iwata
Hitoshi "YmoH.S" Sakamoto

Additional Planned
Takayuki Yasumitsu

Game Designed
&
Directed

Yasumi Matsuno

~Cooperation~

Special thancs to
Nobuhiro Ito (Q-TEC)
Yukio Kakehi
Kazuyuki Miura
Yoshihiko Miyazaki
Toshihiko Ichimaru
Ken-ichirou Hayashi
Atsushi Fukuda


Production assistance
QUEST
CROSSTALK
Q-TEC
DATAM POLYSTAR

Producer
Junji Shigematsu

Executve producer
Kazuhiro Okazaki

Presented by
Riverhillsoft Inc.


HERMIT Ver.1.3
MAX 19,000 Block/SEC.


©QUEST

© 1996 Riverhillsoft Inc.


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 Riverhill Soft / Quest