Victory Goal '96
ビクトリーゴール'96

1996.03.29 SEGA Enterprises


Executive Producer
Yoji Ishii

Producer
Hirotsugu Kobayashi

Technical Director
Honkang Lee

Art Producer
Kou Tanaka

Planners
Takayuki Yanagihori
Shigenori Araki

Programers
Kenji Murayama
Hiroaki Sakamoto
Maki Kato
Koji Aiba
Yasushi Fujisawa

Designers
Koichi Sasaki
Takashi Thomas Yuda
Kazuki Aizawa
Hiroki Okabata
Harumi Masuda
Nanako Yarimizu

Sound
Staff

Hirofumi Murasaki
Jun Senoue
Miki Obata
Saori Kobayashi

Recording
Staff

Tatsutoshi Narita
Naoyuki Machida
Shinji Kawahira

Musicians
Takenobu Mitsuyoshi
Akira Sasaki
Masafumi Nakao
Akihiko Shinone

Musicians
Kouhei Okamura
Tadashi Ohtsubo
Jun Senoue

Voice Actor
David Leytze
Takenobu Mitsuyoshi

Marketing
Staff

Takayuki Kawagoe
Tadashi Takezawa
Masatoshi Kawaguchi
Yasushi Nagumo
Hiroto Kikuchi
Yosuke Okunari

Announcer
Katsuhiko Kaneko
OFFICE:ONETWO RETURN

Commentator
Kazushi Kimura
SHOOT

Special Thanks To
Tohru Nakabayashi
Satoshi Inokoshi
VEGA Team


THANK YOU FOR YOUR PLAYING


PRESENTED BY
TEAM AQUILA


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1996 SEGA Enterprises