Virtua Fighter
バーチャファイター

1994.11.22 SEGA Enterprises


SATURN
VIRTUA FIGHTER

STAFF

Main Programer
Keiji Okayasu

Programers
Tetsuya Sugimoto
Hiroaki Shoji

Programers
Motoi Kaneko
Jun-ichi Ishito

Designers
Yoshinao Asako
Youji Kato
Ryoya Yui

Sound Designers
Takuya Nakamura
Takenobu Mitsuyoshi
Kazuhiko Kouchi

Thanks
Yutaka Nishino
Hideya Shibazaki
Takayuki Yamaguchi
Kazuo Otani

Thanks
SEGA Digital Studio

Producer
Yu Suzuki


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1994 SEGA Enterprises