Virtua Fighter Remix
バーチャファイターリミックス

1995.07.14 SEGA Enterprises


VIRTUA FIGHTER REMIX
STAFF

Main Programer
Keiji Okayasu

Programers
Tetsuya Sugimoto
Hiroaki Shoji

Programers
Motoi Kaneko
Jun-ichi Ishito

Designers
Yoshinao Asako
Youji Kato
Ryoya Yui

Sound Designers
Takuya Nakamura
Takenobu Mitsuyoshi
Kazuhiko Kouchi

Thanks
Yutaka Nishino
Hideya Shibazaki
Takayuki Yamaguchi
Kazuo Otani
SEGA Digital Studio

REMIXED BY
V.F. Remix TEAM

Producer
Yu Suzuki


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1995 SEGA Enterprises