Virtual Open Tennis
バーチャルオープンテニス

1995.10.27 Imagineer


EXECUTIVE PRODUCER
TAKAYUKI KAMIKURA

DIRECTOR
ICHIRO HONMA

MARKETING DIRECTOR
SEIJI TASHIRO
SHUHEI IIDA
HIDEYUKI KASHIMURA

ADVERTISING DIRECTOR
KOHICHIRO SAKURAI
MASAHIRO URAMOTO

SUPERVISOR
SHOICHI IIDA

PLANNER
SHINYA KAWAMURA
MUNEHIRO TERAYAMA

MAIN PROGRAMMER
SHINJI KIMURA

SUB PROGRAMMER
MAKOTO SHIOZUMI
KOICHI NISHINO

DESIGNER
KOJI NOGUCHI
YOSHINORI ONO
CHIE TSUBOTA

ASSISTANT DESIGNER
YOKO INOU
MEGUMI NAKAMURA
DAISUKE ISHIWATARI

SOUND CREATOR
KATSUHIRO HAYASHI
GEORGE IIJIMA
KOICHI NAMIKI

VOICE RECORDING STAFF
HIDEYUKI TANAKA
HIROYUKI SHIBUE
MASATSUGU KOKUBUN

RADIO ACTOR
MIC BOND

IMAGINEER DEBUGGERS
TAKANORI HANABUSA
ATSUKI TAKEDA
YOSHIHISA OHMAKI
MASAYOSHI NAGAI

NORIO KOBAYASHI
YUMIKO TAZAWA
NAOYO TAMAGAWA
MIZUKA TAKAHASHI

SPECIAL THANKS
JUNICHI TSUCHIYA
NOBORU MACHIDA
HIDEKI KATAGIRI
NOBUO MATSUSHIMA

TAKASHI MATSUDA
HIROSHI OKA
ATSUSHI OHSUGA
NAOKO SHIDA

YOJI SATO
TAKESHI MOTOKI
TOSHIHIDE OZEKI
MITSURU KENMOKU

Fin.

PRESENTED BY IMAGINEER


Credits from the Japan Saturn release.
Image Source
© 1995 Imagineer