Hyper Iria
ハイパーイリア

1995.10.13 Banpresto


Author
KEITA AMEMIYA


Character Coordinate
STUDIO HARD


Directed
by
MASARU YOSHIDA
ATSUSHI KANAO


Programed
by
KEI SATOMI


Program Supported
by
TAKASHI TAKAHASHI
HIROYUKI KAWAKITA


Graphic Designed
by
MASATO HIRAI
NORIO TAKEUCHI
YASUHIKO KUBOTA
KEN AOKI
TAKASHI ARAKAWA


Music Composed
by
KIYOTAKA SATOH
SHINTAROH HIRAKAWA
NOBUHIRO MAKINO


Special Thanks
to
B-CLUB

HIROMITSU SUGA
SYUICHI OBATA
ICHIROH ISOBE
SAYURI YAMADA
TOSHIAKI KOSHIKAWA
YOHKO NAKAJIMA
AKIRA SHIMOYAMA
CHIZUKO TAKEDA
HIFUMI KAI


Debugged
by
STUDIO STAT

MINORU KADOTSUJI
T.WATANABE
FUSHIAWASE UNAGI
JOE IWASAKA
TOMOHIRO CHIBA
S.ABE
MANABU TANAKA
MASANORI SANO
HIROHITO YONEYAMA
KOHJI MATSUMOTO
BEART
NOBUTO IWAO
REI KOMATSU
MITSUHIKO KANEDA
MITSUHISA KANEDA
TOSHIYUKI YOSHIMURA
YUKAKO MASUNAGA
DAISAKU OGAWA
FUTOSHI HAMANO
TOMOHIRO TAKAMATSU
YUKIHIRO HINO
GAKUJI SAKANO
MINORU SUZUKI
TATSUYA OHNISHI


Produced
by
YUTA KADOHARA


Presented
by
BANPRESTO


Credits from the Japan Super Famicom release.
Image Source
© 1995 Banpresto / Crowd / Zeiram Project