Ihatovo Monogatari
イーハトーヴォ物語

1993.03.05 Hect


IHATOVO STORY STAFF


AUTHOR
KENJI MIYAZAWA


GAME CINARIO
SEIICHIRO MAWATARI


PROGRAM
MASAKATSU FUKUYAMA


GRAPHIC DIRECTOR
HIROYO ODACHI


MAP DESIGN
HITOSHI ARAKAKI


MUSIC COMPOSE
TSUKASA TAWADA


SOUND PROGRAM
TAKESHI KAWAKAMI


TOOL PROGRAM
SHINJI OHOKA


GRAPHIC DESIGN
HIROYO ODACHI
HITOSHI ARAKAKI
TAMAE YAMAGUCHI


SPECIAL THANKS TO
SEIROKU MIYAZAWA

TAKAHIRO IWAO
NAOMITSU IIDA
KOHJI KUSAGA
YOSHIO SAIJYO
AKIKO KUSAKABE


DIRECTOR
JUN TSURUYA


PRODUCER
MASAYUKI SEKI


©HECT 1993


Credits from the Japan Super Famicom release.
Image Source
© 1993 Hect