Kidou Soukou Dion
機動装甲ダイオン

1992.12.14 Vic Tokai


PRODUCER
KAZUAKI KINOSHITA

PUBLICITY
HIROSHI YAMASHITA

DIRECTOR
YAZAWACHAN

PLANNER
YOU HAYAKAWA

MECHANICAL DESIGN
(STUDIO OX)
GOROU MURATA
ATSUHIKO SUGITA


MAIN PROGRAMMER
MITSUNORI IMAI

SYSTEM PROGRAMMER
MITOSHI ASAKAWA

PROGRAMMER
TOSHIAKI YAGUNUMA
HITOSHI SADAKIYO

GRAPHIC
YOU HAYAKAWA
YU YOKOURA
NAOKI YOUYAMA

TOOL PROGRAMMER
MITOSHI ASAKAWA

SOUND
TENPEI SATOU   TATSUYA SATO
HIROKI UEMATSU


ASSIST
F.KAMO   Y.IIMURO   F.TAKADA
T.SEKI   S.SUZUKI   K.OKADA
K.HIRUTA   T.SATOU   K.KINO
I.KATSUMATA   H.SUGIMURA
H.SAGESAKA   H.HASEGAWA
T.ISHIHARA   M.TANAMORI
JIGORO.TEJIMA   BOONIN
MASA.KOBAYASHI   F.KUMANO
T.HARADA   Y.ENDO
KEITA.TSUNEMITSU


END

© VIC TOKAI 1992


Credits from the Japan Super Famicom release.
Image Source
© 1992 Vic Tokai