Teleroboxer
テレロボクサー

1995.07.21 Nintendo


TELEROBOXER STAFF

DIRECTOR
YOSHIO SAKAMOTO

DESIGNER
SHINYA SANO

DESIGNER
MASANI UEDA

SOUND & BGM
KATSUYA YAMANO

PROGRAMMER
ISAO HIRANO

PROGRAMMER
YUZURU OGAWA


VIRTUAL BOY STAFF
YOSHIHIRO TAKI
HIDEO NAGATA
TAKEHIRO IZUSHI
ICHIRO SHIRAI
HIROKAZU TANAKA
TOMONORI SUMI
MASAFUMI SAKASHITA
MASAHITO MIYAKE
YOSHINOBU MANTANI
TOMOYOSHI TANAKA
KENICHI SUGINO
NOBORU WAKITANI
TAKASHI IMOTO
NOBUHIRO OZAKI
YUJI HORI
TAKESHI NAGAREDA
MASATOSHI OKUNO
NORIKATSU FURUTA

ARTWORK STAFF
MAKOTO KANOH
FUJIKO NOMURA
YASUO INOUE
NORIYUKI SATO

USA STAFF
PHIL SANDHOP
KAYOMI MCDONALD
DAN OWSEN

THANKS TO
MASARU OKADA
MASAO YAMAMOTO
TAKAHIRO HARADA
TORU OSAWA
KEISUKE TERASAKI
SACHIE INOKE
HITOSHI YAMAGAMI
KENICHI NAKAMURA
TSUTOMU KANESHIGE
RYUJI KUWAKI
RYUICHI NAKADA
TAKASHI OHNO
KENTARO NISHIMURA
HIROKI SOTOIKE

SPECIAL THANKS TO
YUSUKE NAKANO
MINAKO HAMANO
TAKANOBU NAKASHIMA

GENERAL MANAGER
GUMPEI YOKOI


PRODUCED BY
TEAM DEER FORCE

Nintendo


Credits from the Japan Virtual Boy release.
Image Source
© 1995 Nintendo