pop'n music
ポップンミュージック

2009.08.06 Konami


Supervising Executive
Fumiaki Tanaka


Producer
Yoshihiko Ota


Director
Kenichi Miyaji


Lead Programmer
piro


Programmer
KAN
Akifumi Ishizuka
Takenobu Fujishima
Yutaka Nishino


Lead Artist
Aoi Tagami
Tamami Hara


Artists
Yukito Kurita
Nagi

Sakura Takizawa
Kazuha Hayashi

Shinichiro Hashimoto
Keiko Sato
Shingo Hikiami

Tomoko Shiono
Mamiko Saito
Mariko Kasai
amamon.


Sound Producer
Naoki Maeda
Takayuki Ishikawa


Sound Director
Seiya Murai


Sound Coordinator
toyomiho


Sound Programmer
Atsushi Kondo

Sequence Editor
Cody
PON


Voice Actor
Waka Kobayashi


Sound Production
BEMANI Production Sound Staffs


Package & Manual Design
Akio Masuda
Mai Kitazawa
Hiroshi Banno


Music Licensing Management
Yukako Hamaguchi
Yutaka Takeda

Marketing
Kenji Nakamura
Eiichi Yokoyama
Hisashi Yoshioka
Hideyuki Sakurai
Munehiro Yoshida
Yoshihide Ozaki
Choi Inseok


Promotion
Rui Naito
Masashi Yamaki
Azusa Hiratsuka
Yoo Mijung
Mari Kawaguchi


Debug
Akiko Utashiro
Hiroyuki Warita
Ata Izumi
Akiko Ono
Chihiro Yagi


DEVELOPMENT SUPPORT
Norio Kawamoto
Hideaki Shikama
Taquashi Nishibori
Gyu Eguchi
Saika Oga
Sayuri Sakashita
Thomas M. Nagano


Special Thanks to
U1-ASAMi
Mitsuhiro Nozaki
Yoshihiko Koezuka
Tomoko Marinaga

Product Support Group
Technology Research Dept.


BEMANI PRODUCTION all staffsThis game is dedicated to
all the music lovers and
players out there!

Peace!


Credits from the Japan Wii release.
Image Source
© 2009 Konami