Elemental Arts
エレメンタルアーツ

1999.??.?? Baroque


Staff

Game Design
&
Directed by

Masaaki Arihara

Character Design
Kazue Yamamoto

Scenario
Kenichi Matsuzaki

Program
Masaaki Arihara
Jung Mingyu
Seo Pangyu

Map Design
Yasutoshi Maeda
Masaki Ohara
Shuhei Kawasaki

Yuichi Mimura
Tamihiro Yoshihisa

Modeling
Masaki Ohara

Character CG
Tikako Ashida
Takeshi Yoshigai
Yuko Matsuura

Miki Endo
Masami Hosaka
Miori Tsujimoto
Atsushi Nanami
Takeshi Kageyama
Takeshi Kitagawa
Kenta Okegawa
Hisanori Sugimoto
Masato Tanaka

Animation
Ikuko Morita

Visual CG
Shuhey Kawasaki

Nami Takahashi
Keisuke Michisita
Masao Tomita
Kazumi Horita
Takahiro Ikegami
Mitsusi Okada

OP Movie
Atsushi Hamatani

Music
Yuko Anzai

Sound Effect
Daisuke Mino

Assistant Director
Kaoru Kirishima
Tomonari Okuda

Cast
Takeshi Aono
Yasuhiko Kawazu
Masaya Takatsuka
Tamotsu Nishiwaki
Asako Satoh
Tomoko Fujino
Yukiko Mannaka
Akemi Mizaki


© 1999 BAROQUE Inc.


Credits from the Japan Windows release.
Image Source
© 1999 Baroque / Agree