Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku
偽典・女神転生 東京黙示録

1999.12.22 ASCII


YOSHIDA HOZUMI
SUZUKI HISASHI
SUGIYAMA ICHIROU

NISHITANI AYA
SUZUKI KAZUNARI

OOTSUKI SHINICHI

KANEKO KAZUMA
MIYAJIMA KATSUMI
KUSAKA ASAHITO

TAKUBO EIICHI
WATANABE KOUICHI
ISEKI SHINJI
SATOU MANABU

Uni oooo ARATO
HASEGAWA KAORU
TAKERUBE NOBUAKI
MARITA MINAKO
YAMAKITA ATSUSHI
SUZUKI KAZUYA
NISHIHIRA KEIKO
TOMITA AKO

WATANABE MARIO
SAKATA MIKI
SEKI NAOMI

TOODA TETSUYA
WADA HIROMI
KUMURA ASAKO
EGUCHI TOMOHIRO
SUZUKI YUKIKO
MASUKO TSUKASA

QUBE Co.

SUZUKI MIMI
MURAKAMI HIDEO
TAN
ROTAKOU
SAKAI KOUTAROU
SHIMOKAWA KOUKI
NORA
SISTER T.
NALYA

WADA NOBUROU
HARADA RYUUICHI
IWAOKA KIYOSHI
MIZUNO TSUTOMU
HATA KENTAROU
TOMIOKA TAICHI
OONUMA KOUICHI
NOMURA MIKA
FUJIWARA NORIYUKI
HANADA MIZUHO
NAGAUCHI TSUYOSHI
SHIMIZU YUUICHI
AKITA TAKAYUKI
NAMIKI TSUGUTO


Credits from the Japan Windows release.
Image Source
© 1999 ASCII / Atlus / Nishitani Aya / Ships