PolyChrome
ポリクローム

1996.??.?? Cybelle


Game Staff

Producer
Motoyasu Kisuki

Art Director
Hiroo Sugimoto

System Director
Hiroyuki Komatsu

Scenario Director
Hideyuki Ueno

Sound Director
Shinya Yamamoto

Sales Planner
Hisakatsu Fujii

Graphic Staffs
Hiroo Sugimoto
Hiroshi Maeshima
Yoshinori Hirai
Shun Manabe

Isao Koyama
Jun-ichi Ohshima
Yu-ichirou Katano
iSao tAkeda

Yasuhiro Kanou
Katsutoshi Yano

Yukiko Suzuki

Program Staffs
Hiroyuki Komatsu
Hiroshi Horiuchi
Teruaki Nakamura
Kenji Suzuki
Takashi Yamazaki

Scenario Staffs
Hideyuki Ueno
Motoyasu Kisuki
Tsuneharu Tanaka
Yutaka Ohtomo

Sound Staff
Shinya Yamamoto

Test Staffs
Toru Kisuki
Ryunosuke Nishimoto
Norihiko Sumiyoshi
Kinji Takeda

Akira Funahashi
Ken Kasagi
Yuuji Odaira
Toshiharu Moriyama


Opening Animation Part

Character Chief Designer
Yoshikazu Samura

Character Designers
MJ Co., Ltd.
Yoshikazu Samura
Yasuo Ishii

Animation Supervision
Hiroyuki Saitoh

Animators
STUDIO EGG
Naoki Abe
Yousuke Iida
Tatsurou Arai

Yutaka Matsubara
Youusei Kawada

Art Director
Atsushi Waki

Back Grounds
Green Co., Ltd.
Atsushi Waki
Atsuki Betsumiya

Hiromi Morikawa
Yoshinori Hishinuma

Color
JITENSHA Co., Ltd.
Yosimi Utida
Naoki Ueda
Hiroyuki Suzuki

Harumi Ono
Hideaki Turuta
Yuriko Suzuki

Editor
JITENSHA Co., Ltd.

Effects Animation
Way Nan

Songs "ANGEL"
Hiroko Nakamura
Akiko Iwase

Song Writers
Shinya Yamamoto
Isao Koyama

Cooperation
TOKYO ANIMATOR COLLEGE


Credits from the Japan Windows release.
Image Source
© 1996 Cybelle