Cardcaptor Sakura: Sakura to Fushigi na Clowcard
カードキャプターさくら さくらとふしぎなクロウカード

1999.12.02 Bandai


PRODUCER

YUSUKE SASAKI


ASSIST WORK

TAKEO ISOGAI
NOBUYUKI TANAKA


SPECIAL THANKS

DORAGON SUZUKI
HIROSHI SHIMADA

TSUYOSHI SATOH
TAKAHIRO SASANOI
NAOMI AIKOH

NAOKI TOHYAMA
MASAHIRO NISHIDA
MASHIKO TSUKUI

KODANSHA

HIDEKI YAMANOUCHI
NAKURU YAMATANI

NHK SOFTWARE


PLANNER

YU TAMURA


PROGRAMMER

MASATOSHI SATOH


DESIGNER

TETSUYA TAKEI
NAOKO TAKESHI

SEIJI OGOMORI
NANAE TANABE
HIROKI MAEDA


SOUND

MAKOTO IIDA


SPECIAL THANKS

SUPERMAN HONGOU
SHINGO GOTOH

KOUJI OHTSUKA
HISAAKI KOJIMA

TAKESHI KATAOKA


EXECUTIVE PRODUCER

NOBORU MACHIDA


AND
YOU


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 1999 Bandai / Clamp / Kodansha / NEP21