Chocobo no Fushigi na Dungeon for WonderSwan
チョコボの不思議なダンジョン for ワンダースワン

1999.03.04 Bandai


チョコボの不思議なダンジョン

for

ワンダースワン


SQUARE STAFF

Shinji Hashimoto

Kazuhiko Yoshioka
Toshiyuki Itahana

Katsuyoshi Kawahara
Masashi Kouda

Kazuhiko Aoki

Masashi Hamauzu

Izumi Tsukushi
Ichiro Hazama


BANDAI STAFF

PRODUCER
Takeo Isogai

SPECIAL THANKS
Yusuke Sasaki

Nobuyuki Tanaka
Toshihiro Suzuki
Hiromi Horiuchi

Hiroshi Shimada
Hirotaka Watanabe
Tsuyoshi Satou

Takahiro Sasanoi
Machiko Tsukui


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 1999 Bandai / Square