Digimon Tamers: Battle Spirit
デジモンテイマーズ バトルスピリット

2001.10.06 Bandai


PRODUCER

TOSHIMITSU SAKAIRI


ORIGINAL PLANNING

WIZ
AKIHIRO YOKOI
EIJI UTSU


CHARACTER DESIGN

KENJI WATANABE


PLANNING ADVICE

MAKOTO KITAGAWARA
NAOSUKE TAKAHASHI


PACKAGE DESIGN

MITSURU KATO


DEVELOPMENT

BY DIMPS


PRODUCER DIMPS

SEIGO ITO


DIRECTOR

SATOSHI YOSHIOKA


PLANNING

MASAHARU OHMORI
TAKAYUKI SAKAMOTO


PROGRAM

YOSHIYUKI TANAKA
SABUROTA YOTSUTANI
CHINAMI ISHIZAKI


GRAPHIC DESIGN

AYUMI TSUZAKI
KAORI WATAMOTO
KENJIRO MORITA

TOSHIYA TAKAGI
MAIKO AOSHIMA


SOUND DIMPS

HIRONOBU INAGAKI


SPECIAL THANKS
DIMPS

HIROYUKI KAWANO


SOUND

KENJI YAMAMOTO
OFFICE TWO-ONE INC.


TOOL

TAKESHI AOKI


PUBLICITY

MIKIO KANBAYASHI
TAKAHIRO SASANOI
NAOMI AIKOU

TAIKI YASUKO
SANAE HONMA
AKITOSHI KANEKO


TEST PLAY

STUDIO STAT


SPECIAL THANKS

TOEI ANIMATION
HIROMI SEKI
ATSUNARI BABA

HIROYUKI SAKURADA
KATSUHIRO TAKAGI
KATSUMI KOIKE


SPECIAL THANKS
BANDAI

MASASHI UMEDA
TAKESHI SHIMIZU
TAKEO ISOGAI

ATSUHIKO SUZAKI
RIEKO OYAMA


CARDDAS

TAKAAKI ORIHARA
ISAO KANEKI


ADVICE

KENSUKE OHTA
RYOKO OHTA


PRESENTED

BY BANDAI


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 2001 Bandai / Hongou Akiyoshi / Toei Animation