Digimon Tamers: Battle Spirit Ver.1.5
デジモンテイマーズ バトルスピリットVer.1.5

2002.04.27 Bandai


PRODUCER

TOSHIMITSU SAKAIRI


ORIGINAL PLANNING

WIZ
AKIHIRO YOKOI
EIJI UTSU


CHARACTER DESIGN

KENJI WATANABE


PLANNING ADVICE

MAKOTO KITAGAWARA
NAOSUKE TAKAHASHI


PACKAGE DESIGN

MITSURU KATO


DEVELOPMENT

BY DIMPS


PRODUCER DIMPS

SEIGO ITO


DIRECTOR

SATOSHI YOSHIOKA


PLANNING

MASAHARU OHMORI
TAKAYUKI SAKAMOTO
YUTAKA FUJIMOTO


PROGRAM

YOSHIYUKI TANAKA
SABUROTA YOTSUTANI
CHINAMI ISHIZAKI


GRAPHIC DESIGN

AYUMI TSUZAKI
KAORI WATAMOTO
KENJIRO MORITA

TOSHIYA TAKAGI
MAIKO AOSHIMA
SHOUKO AISAKA


SOUND DIMPS

HIRONOBU INAGAKI
KENJI YAMAZAKI


SPECIAL THANKS
DIMPS

HIROYUKI KAWANO


SOUND

KENJI YAMAMOTO
OFFICE TWO-ONE INC.


TOOL

TAKESHI AOKI


PUBLICITY

MIKIO KANBAYASHI
TAKAHIRO SASANOI
NAOMI AIKOU

SANAE HONMA
AKITOSHI KANEKO


TEST PLAY

STUDIO STAT


SPECIAL THANKS

TOEI ANIMATION
HIROMI SEKI
ATSUNARI BABA

HIROYUKI SAKURADA
MASAYUKI ENDOU
KATSUMI KOIKE


SPECIAL THANKS
BANDAI

MASASHI UMEDA
TAKEO ISOGAI
ATSUHIKO SUZAKI


CARDDAS

ISAO KANEKI
FUTOSHI TAGAWA


ADVICE

KENSUKE OHTA
SHOUTAROU MATSUNO


PRESENTED

BY BANDAI


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 2002 Bandai / Hongou Akiyoshi / Toei Animation