Final Fantasy
ファイナルファンタジー

2000.12.09 Square


FINAL FANTASY

EXECUTIVE PRODUCER
HISASHI SUZUKI
HIRONOBU SAKAGUCHI
TOMOYUKI TAKECHI


ORIGINAL STAFF

PROGRAMMED BY
NASIR

CHARACTER DESIGN
YOSHITAKA AMANO

SCENARIO BY
KENJI TERADA

ORIGINAL DEVELOPMENT
HIRONOBU SAKAGUCHI
HIROMICHI TANAKA

AKITOSHI KAWAZU
KOUICHI ISHII
KIYOSHI YOSHII

KEN NARITA
KAZUKO SHIBUYA
NOBUO UEMATSU


REMAKE STAFF

PRODUCER
YUSUKE HIRATA

DIRECTOR
KATSUYOSHI KAWAHARA
KAZUHIKO YOSHIOKA

PROGRAMMER
MASASHI KOUDA
MASASHI NAKAMICHI

DESIGNER
MIEKO HOSHINO
EIJI YAMASHITA
YOSHISUKE NAKAHARA
TOMOHIKO TANABE
MASAHIRO SHOUNO

SUPERVISOR
AKITOSHI KAWAZU
KOUICHI ISHII

MUSIC SUPERVISOR
NOBUO UEMATSU

COORDINATOR
KIYOMI TANIKAWA
RIE NISHI

PUBLICITY
KIYOTAKA SOUSUI
HIROYUKI MIURA

QUALITY ASSURANCE
SQUARTZ CO., LTD.

HIROMI MASUDA
KOJI SHIRASUGI
REIKO KONDO
MIKI SAITO
EMIKO NAKAMURA
TETSUYA HIRAOKA

TRANSLATION
TOSE CO., LTD.

SPECIAL THANKS
SQUARE ALL STAFF


THE END


Credits from the Japan WonderSwan release.
Image Source
© 2000 Square